Team Mont Ventoux

 Amarant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     logo team mont ventoux amarant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  logo facebook

Ons doel

DoelMont Ventoux

Door deelname aan het Team Mont Ventoux wil Amarant jongeren en jong volwassenen, normaal begaafd met autisme en met een licht verstandelijke beperking aanmoedigen meer te bewegen, mentaal te ontspannen en te werken aan hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. Het gaat om jonge mensen met een soms een geringe sociale redzaamheid, meestal met een beperking en belemmering al dan niet met bijkomende (ernstige) gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Hen inspireren om middels wielrennen regelmatig te bewegen, mentaal te ontspannen en te werken aan persoonlijke en sociale ontwikkeling.

Team Mont Ventoux sluit aan bij het optimaliseren van een gezonde leefstijl en biedt deze jongeren actieve begeleiding waarbij we samen doelen stellen en bereiken.


Jongere

Het wordt steeds belangrijker om er een gezonde leefstijl op na te houden. Vanuit deze gedachte ondersteunt Team Mont Ventoux de jongere die fitter willen zijn en mentaal lekkerder in hun vel willen zitten. Met deze inzet levert Team Mont Ventoux niet alleen een actieve bijdrage aan het welzijn van de jongeren maar stimuleert jongere ook vanuit een ervaringsleer activiteit te komen tot het versterken van de eigen kracht persoonlijke, sociale ontwikkeling en het betrekken van de sociale context.

Resultaten

Teamspirit | Het in teamverband spelen maakt dat er op een eenvoudige manier contacten met anderen gelegd (kunnen) worden. Servan Schreiden (Ad. 2005) stelt dat trainen in groepsverband doeltreffender is dan individueel trainen, vanwege de steun en aanmoediging van anderen. Doordat jongeren een vergelijkbare problematiek hebben, ontstaat er tijdens de uitoefening van de sport een grote groepscohesie wat extra motiverend werkt op het doorzettingsvermogen. Deze groep jongeren dient echter zorgvuldig te worden samengesteld, door de grote kwetsbaarheid van deze jongeren (mede door de bijkomende problematieken). Verschillende bevindingen suggereren dat sporten een effectieve interventie kan zijn in de aanpak van verslavingsproblematiek. De invloed van bewegen op het brein heeft een positief effect op onthoudingsverschijnselen en verkleinen de kans op terugval. Daarnaast kan door middel van sport in teamverband het aanleren van effectieve coping stijlen bevorderd worden.

Zelfdiscipline | Door een beter concentratievermogen en uithoudingsvermogen, door het trainen en het spelen van wedstrijden, leert de jongere aanvoelen wat hij wel en niet (aan)kan. De jongere leert beter naar zichzelf luisteren en weet wat hij dient te doen of juist te laten om zijn doel te bereiken. Het opdoen van succeservaringen laat mensen zich minder hulpeloos voelen.

Algemene ontwikkeling | Beweging (sport en andere activiteiten) helpt bij de algemene ontwikkeling. Beweging zorgt voor het vergroten van zelfstandigheid en helpt inzicht (in zichzelf en anderen) te vergroten. Daarnaast leert de jongere op zichzelf te kunnen bouwen. Het succesvol volbrengen van een beweegprogramma daagt persoonlijke attributies als ‘ik ben tot niets in staat’ uit.

Resultaatmeting

Zingeving, verbondenheid, algemene ontwikkeling, zelfdiscipline en doorzettingsvermogen kunnen worden gemeten middels de reeds gebruikte ROM instrumenten en uit de persoonlijke plannen van de jongeren, waarin doelstellingen opgenomen zijn met betrekking tot welbevinden en ontwikkeling. Aan de hand van jaarlijkse evaluaties wordt dan inzichtelijk welke ontwikkeling de jongere op deze gebieden doormaakt. Op dit moment wordt wetenschappelijk onderzocht wat de resultaten zijn na deelname aan Team Mont Ventoux.