Team Mont Ventoux

 Amarant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     logo team mont ventoux amarant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  logo facebook

Amarant

Amarant
Levensloopbenadering
De nadruk van de Amarant ligt op een steeds ‘werkzamere zorg’. Gericht op zichtbare resultaten op het terrein van: kwaliteit van leven, meer ‘zelf doen’ en meer ‘meedoen’.

Amarant biedt in zijn geheel, gedurende de gehele levensloop van een cliënt, begeleiding en behandeling aan mensen met een (ernstig) verstandelijke beperking, een licht verstandelijke beperking, autisme (normaal begaafd), een lichamelijke beperking en/of een niet aangeboren hersenletsel. Dit brengt ons tot een nieuwe visie van de levensloopbenadering.

Amarant biedt passende zorgconcepten en zorgarrangementen. Want de mens met een ernstig verstandelijke beperking vraagt om andere competenties, andere huisvesting, andere netwerken (etc.) dan de mens met autisme of de mens met een licht verstandelijke beperking.

De taak van Amarant
Amarant is een organisatie die zorgconcepten ontwikkelt en aanbiedt als antwoord op de zorgvraag in elke levensfase van de cliënt en zijn familie.De kern van onze missie
De Amarant Groep ondersteunt, innoveert en positioneert zich met actuele en werkzame zorgconcepten waar mensen met een beperking en de maatschappij om vragen. De zorg die we leveren is een antwoord op de zorgvraag in elke levensfase. Het perspectief van de cliënt staat in alle zorgconcepten centraal met een meetbaar resultaat.

Wij doen dit met vakbekwame professionals die zich kenmerken door aandacht, warmte en betrokkenheid. In overleg met onze cliënten en hun vertegenwoordigers, georganiseerd in cliëntenraden.

Wij hebben de bereidheid om voortdurend te willen veranderen, we zijn creatief en laten ons zien. Als de zorgvraag dat vraagt en de omgeving dat nodig maakt.

Dit is de kern van onze missie.